Các bài viết cũ

Thay thế đầu dò khói Bosch 440 cho hệ thống báo cháy .

bosch-analog adressable fire systems-series 440

Đầu dò báo cháy Series 440 Analog Addressable của Bosch : được thiết kế mới với công nghệ Dual Ray dùng các biến thể quang-học-kép mới sx  là Công nghệ của Bosch, khi hoat động cho Bosch Fire detector explodedview440ra độ chính xác lớn hơn nhiều so với đầu báo loại khác .

Dual Ray là công nghệ xác định mật độ khói và kích thước hạt của vật thể bằng cách so sánh cường độ của ánh sáng tán xạ từ các bước sóng khác nhau của hai nguồn LED, một tia hồng ngoại và một  tia màu xanh. Thuật toán hiệu quả về phát hiện lửa  của Bosch cung cấp sự phân biệt giữa các hạt khói và các hạt loại khác – như bụi và hơi nước – mà điều này nếu không phân biệt chính xác đươc thì có thể gây ra một báo động giả-tạo ( các đầu dò khói khác).

Các đầu dò báo cháy Dual Ray phát hiện về lửa đáng tin cậy hơn và hạn chế thấp nhất việc báo động sai,báo giả.

 

 

Advertisements